homo_feriens: (радіація-знак)
[personal profile] homo_feriens
"Розвеселі" п`ятничні новини.
Хлопці їхали з полігону. По дорозі зламався БТР. Усе ламається, розвалюється. На жаль, на новий БТР ми їм ще не назбирали. (Попідвішувати б тих, хто довів до такого стану). Стрьомно відпускати в бойові дії.