homo_feriens: (Default)
Небо свiтле. Сонце потроху ховаеться. Бiлi ночi...
Погода непередбачувана.
Втомилася... А спати ще ой як не скоро.