homo_feriens: (Default)
[personal profile] homo_feriens
Хто каже, що в буднях нема екстриму? Хто каже, що все так нудно і одноманітно? Люди, приходьте в наш універ!Тут - жодного дня без пригод!Учора пара почалася з того, що заступниця директора нашого інституту знервовано розповідала таке.Щойно наші студенти
вирішили вилізти на дах універу(за висотою це 15 поверх), щоб, за їх словами, подивитися зверху на чудовий краєвид.По горищу та даху, ясно, гупали.На останньому поверсі викладачка, яка проводила практичне, почула.І повідомила.На порушників чекає штраф.Але заступниця директора сказала, що якщо подібне повториться, то вимагатиме вже відрахування цих осіб.Сказала також, що для такого є г.Говерла, є інші дахи та позаурочний час.А їй проблеми не потрібні.Після пар і поза університетом - робіть,що хочете,там вона вже не відповідальна.НЕ хоче тяганини по судах і тюрми.Все зводилось до ось чого: робіть, що хочете, мені особисто на вас - плювати,головне, щоб мою шкуру не зачепило.
А сьогодні-13 число, та ще й п"ятниця.Всі вже зранку очікували чогось нехорошого. На першу пару все не з2являлася викладачка.Запізнювалася й ще одна студентка з паралельної групи.І двоє наших.Минуло півгодини.З"ясувалося, що всі студенти разом з викладачкою(16 чоловік)застрягли в ліфті, причому чомусь не на 1 поверсі, а...десь в підвалі.Хвилин через 40 усі врешті зібралися.Розповідали,що телефонували з ліфта в деканат,але там розводили руками:витянати вас звідти не будемо, телефону тех.служби не знаємо.Тепер ті, що сиділи в ліфті,ображені на керівництво: мовляв, як з даху знімати - відразу прибігли, а з підземелля виручити - не фіга!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.